comment plier cup menstruelle - pliages pour coupe menstruelle

Vik La Cup

De olika vecken av La Cup Luneale kommer inte att ha fler hemligheter för dig!

Viktigt: tvätta alltid händerna noggrant innan du hanterar La Cup !

Vikning nr 1

C-vecket

c-vikt menskopp

Platta till La Cup och vik den på mitten på sig själv.
Den vikta sidan ska placeras på baksidan av slidan under införandet (se prickade linjer).

C-vikningen rekommenderas med 2-stegsinförande.

Vikning nr 2

Punchdown-vikningen

menskopp punchdown veck

För in ena kanten av ringen mot insidan av behållaren.
Långsidan ska placeras på baksidan av slidan vid införandet (se prickade linjer).

Punchdown-vikningen rekommenderas med direkt insättning.