comment plier cup menstruelle - pliages pour coupe menstruelle

Gấp La Cup

Các cách gấp La Cup Luneale sẽ không còn là bí ẩn với bạn!

Chú ý: luôn rửa tay thật sạch trước khi dùng La Cup!

Cách 1

Gấp chữ C

cốc kinh nguyệt gấp c

Gấp bẹp cốc và gập đôi vào.
Phần ở giữa nên ở phần dưới của âm đạo khi bạn đưa cốc vào (đường gạch).

Gấp chữ C được khuyên dùng với cách đeo 2 bước.

Cách 2

Gập xuống

nếp gấp cốc nguyệt san

Gấp một cạnh của miệng vào bên trong cốc.
Bên lớn hơn (đường gạch) nên ở phần dưới của âm đạo khi bạn đưa cốc vào.

Cách gấp xuống được khuyên dùng với cách đeo trực tiếp.

Hướng dẫn sử dụng