Sätt i La Cup

När du har hittat metoden som passar din anatomi tar det dig mindre än 10 sekunder!
Metod #1

Insättning i 2 steg

Detta är den rekommenderade metoden med C-vikningen .

Placera La Cup mot din vulva och rocka in ringen i slidan: vid denna tidpunkt är bara toppen av La Cup införd, och den kommer att börja expandera.

Ta sedan tag i MoonPad och skruva mot slidans botten för att placera den cirka 1 knog från slidingången.

Metod 2

Direkt införande

Detta är den rekommenderade metoden med Punchdown-vikningen .

Sätt in La Cup nästan till sin fulla höjd. I detta skede är det viktigt att den förblir i linje med din slida och att den inte placerar sig i vinkel.
Släpp sedan vecket och skruva upp till rätt höjd (dvs den där du inte känner det)

Viktig information om införandet av La Cup :

Basen på MoonPad bör vara precis förbi ingången till din vagina. Om du fortfarande känner La Cup , tveka inte att trycka den något bakåt genom att trycka på basen av MoonPad: den kommer att placera sig naturligt så att du inte känner den alls.

Effektiviteten hos La Cup är kopplad till dess korrekta placering: den övre ringen måste fällas ut, vilket säkerställs när den skruvas in utan motstånd.
Men till skillnad från vanliga menskoppar är La Cup behållare mer flexibel för att anpassa sig efter din kropp, så den kan hålla sig hoptryckt utan att orsaka läckor.